Technický dozor

V souladu se zák. č. 183/2006 Sb. zajištujeme TDI pro řadu investorů (soukromníci i státní správa měst a obcí). Tuto činnost jsme již několikrát provedli současně se zajištěním činnosti koordinátora BOZP dle z. č. 309/2006 Sb.